FÅGEL, FISK ELLER MITTEMELLAN

Tre väggutsmyckningar till Barnjourmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.