PÅ EGNA VINGAR

PÅ EGNA VINGAR

Konstnärlig gestaltning till Hagby förskola söder om Kalmar. Gestaltningen består av två delar, väggutsmyckningar till de sex olika avdelningarna samt en platsspecifik gestaltning med lekskulpturer för utemiljön.

 

Uppdragsgivare: Kalmar kommun