Hagby förskola

  • Hagby_1

HAGBY FÖRSKOLA

Pågående uppdrag att skapa en konstnärlig gestaltning till Hagby förskola söder om Kalmar. Uppdraget består av två delar, dels att skapa utsmyckningar till de sex olika avdelningarna samt en platsspecifik gestaltning för utemiljön. Invigning av den nya förskolan och konsten är planerat hösten 2016.

 

Uppdragsgivare: Kalmar kommun