KNUTPUNKTEN

Konstnärlig utsmyckning till Strängnäs nya resecentrum.

Uppdragsgivare: Strängnäs kommun och Trafikverket.