I KUNSKAPENS SKUGGA

I KUNSKAPENS SKUGGA

Under hösten 2014 invigdes den nya Sannerudsskolan i Kil och till denna plats fick jag i uppdrag att skapa en konstnärlig gestaltning. Projektet består av två verk som ger skolans elever en plats att pausa och mötas på.

Skolans arkitektur innehåller mycket glaspartier, och meningen är att alla ska bli sedda och kunna se och rektorns vision är ”Välkommen in, vem du än är, vad du än är”. Detta i kombination med elevernas tanke och önskan om ett träd blev grundläggande vid gestaltningsprocessen.

Trädet har alltid varit centralt i människans historia och vi har dyrkat träd på olika vis. Träden har gett oss stöd, skydd, trygghet och varit en symbol för kunskap.
De flesta har något minne eller en berättelse kring ett träd. Det kan vara en stor ek där man byggde trädkojor i, en stam där man ristat in ett hemligt meddelande, eller ett träd man planterat för att hedra eller fira någon.

I den inglasade entréhallen möts man av trädet I KUNSKAPENS SKUGGA som symboliserar skolan och verksamheten. Trädets krona och olika grenar står för de olika kompentenser och kunskaper som finns. Stammen som är uppdelad i tre delar har en lutning vilket skapar en känsla av rörelse och som bjuder in till den gemensamma ytan runt trädet. Här kan eleverna gro, växa och utvecklas under sin skolgång.

 

För mer information om projektet besök gärna bloggen Sannerudsskolan och konsten.